GOLDEN BAY 3

ĐẤT NỀN GOLDENBAY TẠI BÁN ĐẢO CAM RANH